C++ dasturlash tiliga kirish

c++-dasturlash-tiliga-kirish

Cout nima…
Cout bu C++ dasturlash tilida output yoki print vazifasini ba’jaradi ya’ni berilgan o’zgaruvchi yoki berilgan ma’lumotni consolega chiqarish uchun ishlatiladi.
Masalan:

#include 
using namespace std;

int main() {
  cout << "Assalomu alaykum!";
  return 0;
}

Yuqoridagi kodda cout consolega Assalomu alaykum jumlasini chiqaradi.

Total
1
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Post
create-news-website-using-reactjs-with-the-help-of-third-party-api

Create News Website using Reactjs with the help of third party Api

Next Post
5-quick-steps-transpiling-scss-to-css-using-node-(with-watch-&-minify-mode)

5 Quick Steps Transpiling SCSS to CSS Using Node (with watch & minify mode)

Related Posts